En serie spännande, actionfyllda böcker med hjältar och hjältinnor inom Kustbevakningens flyg och fartyg som utspelar sig i norra Australiens fuktiga hetta.

1. Wings of Fear
2. Shattered Sky
3. Burning Lies

Böcker