Fantastiska berättelser har alltid funnits. Från början som berättade historier hos de tidiga människorna, till exempel de australiensiska aboriginernas berättelser om drömtiden, över antikens Grekland med sina storslagna epos med hjältar och monster fram till dagens storsäljare som J.R.R. Tolkiens triologi om härskarringen, J.K Rowlings serie om Harry Potter och den relativt nyutkomna serien The Broken Earth av J. K Jemisin som tillfört nya infallsvinklar till fantasygenren där historien helt naturligt innehåller HBTQ-personer och icke vita huvudpersoner.

Två viktiga aspekter som definierar fantasy är att en person har eller får tillgång till magi och att det inträffar något som kommer från en annan värld eller en annan del av världen. Forskare och författare menar också att den sekundära världen (fantasyvärlden) måste vara helt annorlunda än den vanliga primära världen, men också fullständigt logiskt och detaljerat uppbyggd. Det betyder att läsaren känner igen sig i den värld författaren skriver om trots att den är helt annorlunda mot vardagsvärlden. Ett träd är ett träd även om det kan gå och kommunicera.

Det finns många undergenrer inom kategorin fantasy till exempel high fantasy (ofta uppbyggda med en medeltida världsbild), urban fantasy (som utspelar sig i en mer samtida miljö), epic fantasy (serier är hjälten måste ge sig ut på en resa för att rädda världen) osv.

Här hittar du, förutom de böcker med romantiken som drivkraft, även rena fantasyhistorier och urban fantasy.