En härligt eskapistisk och romantisk serie. Alla böckerna har en gemensam nämnare, hästgården Fors. En serie varma böcker om kärlek, vänskap, familjehemligheter och hästar. Varje bok har sina huvudpersoner och kan läsas var för sig men det ger en djupare bild att läsa alla i ordning.

1. Ett oväntat arv
2. En svårfångad dröm
3. En sagolik jul
4. Ett nyväckt hopp

Böcker