Serien om Leopardfolket handlar om ett folk som kan förvandla sig till leoparder. Det är en välskriven, spännande och sexig serie.

1. The Awakening (2002)
2. Wild Rain (2004)
Fever, bok 1 och 2 (2006)
3. Burning Wild (2009)
4. Wild Fire (2010)
5. Savage Nature (2011)
6. Leopard’s Prey (2013)
7. Cat’s Lair (2015)
8. Wild Cat (2015)
9. Leopard’s Fury (2016)
10. Leopard’s Blood (2017)
11. Leopard’s Run (2018)
12. Leopard’s Wrath (2019)
13. Leopard’s Rage (2020)

Böcker