Simonas debutserie utspelar sig i historisk miljö. Alla i och kring slottet Wadenstierna.

1. Överenskommelser (1880-tal)
2. Betvingande (medeltid)
3. De skandalösa (stormakts- och barocktid)

Böcker