Kan fem män från arbetarklassen hitta kärleken på jobbet? Även om varje bok kan läsas separat vinner de på att läsas i ordning. Sons of Somerset är sedesam. Alltså, vardagsrum i stället för sovrum.

1. Carving for Miss Coventry – Deborah M. Hathaway
2. The Stable Master´s Som – Mindy Burbidge Strunk
3. In Pursuit of the Painter – Ashlyn Newbold
4. An Agreeable Alliance – Kasey Stockton
5. The Highwayman´s Letter – Martha Keyes

Böcker