Biography

Author Picture

Katie MacAlister

Två år efter Katie MacAlister började skriva, sålde hon din första roman, Noble Intentions. Mer än trettio böcker har kommit efter den. Hennes noveller har översatts till många språk, lästs in som ljudböcker, fått flera utmärkelser och hamnat på bestsellerlistorna hos New York Times, USA Today och Publishers Weekly.
Som Katie Maxwell skriver hon för unga vuxna (Young Adult) och deckare skriver hon under namnet Mate Marsh.