Biography

Author Picture

Lili Hayward

Lili Hayward är en pseudonym för Laura Madeleine, en erkänd författare av historiska romaner vilka blivit översatta till ett flertal språk. Som Lili Hayward skriver hon finstämda folklore-inspirerade berättelser med inslag av katter.