Biography

Author Picture

Ramona Ivener

En kvinna med många strängar på sin lyra. Förutom att hon är författare är hon föreståndare för CGF, Centrum för Genusforskning vid Karlstad Universitet och har skrivit flera akademiska publikationer, filosofie doktor i historia samt dramatiker. Hon bor på Gotland där hon njuter av naturen och kulturlivet.