Änglar styr över människor och vampyrer och de mäktigaste av dem alla är ärkeänglarna. Vackra. Dödliga. Ibland grymma. Men alltid oförutsägbara.

0,2. One Night at the Refuge
0,4. Angels’ Dance
0,6. Angels’ Judgement
0,8. Angels’ Pawn
0,9. Little Bakery
1. Angels’ Blood
2. Archangel’s Kiss
2,5. Weapons Training
3. Archangel’s Consort
3,5. Angel’s Wolf
4. Archangel’s Blade
5. Archangel’s Storm
5,1. A Wedding Breakfast
5,5. Knives and Sheaths
6. Archangel’s Legion
6,5. Zoe’s Workshop
7. Archangel’s Shadow
7,3. A Sip of Eternity
7,5. A Walk on the Cliffs
7,7. A Small Fairy Tale
8. Archangel’s Enigma
8,3. Secret Things
8,5. Fairy Balloons
9. Archangel’s Heart
9,3. An Unexpected Guest
9,7. Elena’s School of Horror
10. Archangel’s Viper
11. Archangel’s Prophecy
12. Archangel’s War
13. Archangel’s Sun

Böcker