För länge sedan stal och öppnade tolv odödliga krigare Pandoras box och släppte ut de onda demoner som var fängslade i den. Som straff bär de en av demonerna inom sig. När en kraftfull, uråldrig fiende återkommer måste de resa världen över och leta efter en helig relik. En relik som hotar förstöra dem alla.

0,5. The Darkest Fire
1. The Darkest Night/Den mörkaste natten
2. The Darkest kiss/Den mörkaste kyssen
3. The Darkest Pleasure/Den mörkaste känslan
3,5. The Darkest Prision
4. The Darkest Whisper/Den mörkaste viskningen
4,5. The Darkest Angel
4,7. The Darkest Facts
5. The Darkest Passion/Den mörkaste passionen
6. The Darkest Lie/Den mörkaste lögnen
7. The Darkest Secret/Den mörkaste hemligheten
8. The Darkest Surrender/Det mörkaste nederlaget
9. The Darkest Seduction
9,25. Wicked Nights
9,5. Beauty Awakened
10. The Darkest Craving
10,5. Burning Dawn
11. The Darkest Touch
12. The Darkest Torment
13. The Darkest Promise
14. THe Darkest Warrior
14,5. The Darkest Captive
14,6. The Darkest Assasin
15. The Darkest King

Böcker