Alice den rundas resa

Att bli bekräftad av någon du älskar är nog något av det finaste som finns. Oavsett om det är en förälder, en käresta eller en vän. Ibland finns det problematiska upplevelser som ligger bakom ett starkare bekräftelsebehov och då kan det gå överstyr för personen som söker den. Personen kan låta sig utnyttjas för att bli omtyckt. Tro att sex är kärlek. Huvudpersonen i Alice den rundas resa har nog djupare problem men de berörs aldrig. 

När jag blev kontaktad av författaren kring boken och när jag googlade den fick jag en känsla av att det kunde vara en bok lik Eat, Pray, Love av Elizabeth Gilbert (Lyckan, kärleken och meningen med livet, filmatiserad med Julia Roberts i huvudrollen). En ung kvinnas resa mot mognad. Jag tyckte också det var positivt att huvudpersonen Alice var överviktig, så jag började läsa på en positiv not.

Tyvärr tog det inte lång tid innan jag började fundera på vad boken egentligen ville säga. Alice kämpar med sina demoner som gör att hon tröstäter och blir rund. Men varför tröstäter hon? Det får vi aldrig reda på. Genom boken jämför Alice sig med sina medmänniskors utseende. Författaren lägger ned mycket tid på att beskriva hur personerna runt Alice ser ut men ger ingen inblick i hur de är som personer.

Alice söker bekräftelse genom män. Hon söker kärlek överallt var hon befinner sig. Återigen får vi inte veta varför Alice är så kärlekstörstande. Det är något desperat över Alice och hur hon låter sig hunsas och ibland utnyttja av män.

Hade författaren begränsat sig till dessa två spår och fördjupat sig i varför Alice beter sig som hon gör hade boken blivit riktigt intressant. Boken hade vunnit på en hårdare redigering, ibland är det viktigt att stryka för att hitta kärnan i en text. Nu finns det väldigt mycket utfyllnad, särskilt i delen om Indien. Det finns också delar som är skrivna på både italienska och engelska utan översättningar. Särskilt de längre delarna på engelska känns styltade, de italienska förstår jag inte.

Eftersom berättelsen inte fördjupar sig i Alices problem och funderingar, är en upprepning av hur karaktärerna ser ut samt går ut på att Alice vill bli smal, tappar berättelsen i skärpa. Men boken får två stjärnor ändå för jag tycker idén är bra och om Alice hade fått lite skarpare konturer hade det blivit bra. Boken är Rebecca Rondones debut och allt man tränar på blir man bra på, eller hur?!

Maria, april 2024