Graceling/De utvalda

Kungen skickade ut henne för att döda men i hemlighet räddade hon lika många.

I en medeltida värld där några få föds med specialförmågor blir de både misstrodda och utnyttjade. Alla barn med tvåfärgade ögon lämnas till kungen för att han ska kunna använda dem efter bästa förmåga. Det finns många olika förmågor och de utvecklas olika snabbt hos barnen. Katsa har förmågan att döda snabbt och effektivt. Sedan tidig ålder, då hon av misstag slog sönder näsan på en släkting som var för närgången, har hon misstrotts och varit utfryst av hovet. Kungen däremot insåg hennes potential och såg till att hon fick all träning hon behövde för att när hon var mogen sända ut på uppdrag. Men Katsa är inte kungen trogen. Hon misstycker ofta och har därför startat en underjordisk rörelse för att kunna rädda människor undan kungens vrede. Vid ett räddningsuppdrag träffar hon på en specialbegåvad krigare. Av olika anledningar korsas deras vägar igen och de blir vänner.

Det kunde ha varit bättre än vad det var. Det är en fantasybok skriven för samma publik som Twilight-serien, alltså tonåringar och unga vuxna, men mycket sämre skriven. Kristin Cashore slarvar allt för mycket med personbeskrivningen. En 10-årig prinsessa har ett språk få vuxna skulle använda. Jag försökte tänka att prinsessan vuxit upp i ett hov och var van att ge order, men det gick inte ändå. Katsas motståndare nämns endast vid två tillfällen och då beskrivs han väldigt schematiskt. Själva handlingen är beskriven, den drivs inte framåt av händelserna. Dessutom är själva händelserna väldigt torftigt beskrivna, vilket ger en distanserande effekt.
Det finns potential men texten behöver nog styras upp av bättre editering (hittade stavfel) och en mer genomtänkt syn på människorna.

Böckerna i serien finns översatta och utgivna av Bokförlaget Semic under namnet De utvalda. Min recension gäller den engelska utgåvan, den svenska har jag inte läst.

Maria, oktober 2009