Biography

Author Picture

Julie Caplin

Inom ramen för sitt tidigare jobb inom PR besökte Julie Caplin många olika städer. Det har hon haft nytta av i sin serie Romantic Escapes där hon beskriver många av de ställen hon upplevt och mat hon ätit.