Kvinnorna i bokkubben träffas i Lund som studenter och inser att de alla kommer från Göteborg men efter studierna flyttar tre tillbaka och Caroline landar i Helsingborg. Men deras lilla ”studentklubb” utvecklas till en tradition som de alla håller hårt i.

1. Malins bok
2. Julias bok
3. Carolines bok

Böcker