I kriget mellan en fallen ängel med ett hjärta av sten och en demon som har allt att förlora blir människan Jim Heron utsedd av båda sidor att representera dem. Han får i uppgift att hjälpa eller stjälpa sju själar från dödssynderna.

1. Covet
2. Crave
3. Envy
4. Rapture
5. Possession
6. Immortal

Böcker