The Breed, till hälften människa, till hälften alien, har levt på jorden i många tusen år. I hemlighet har en trevande fred upprätthållits av de kraftfulla krigarna. De har jagat och utdelat rättvisa i det fördolda.
Men nu har deras fiender börjat bygga en armé och ett blodigt krig ser ut att bryta ut.

0,5. A Touch of Midnight
1. Kiss of Midnight
2. Kiss of Crimson
3. Midnight Awakening
4. Midnight Rising
5. Veil of Midnight
6. Ashes of Midnight
7. Shades of Midnight
8. Taken by Midnight
9. Deeper than Midnight
9,5. A taste of Midnight
10. Darker after Midnight
11. Edge of Dawn
11,5. Marked by Midnight
12. Crave the Night
12,5. Tempted by Midnight
13. Bound to Darkness
13,5. Stroke of Midnight
14. Defy the Dawn
14,5. Midnight Untamed
14,6. Midnight Unbound
15. Claimed in Shadows
15,5. Midnight Unleashed
15,6. Midnight Flame
16. Break the Day

Böcker