De är Sentinels. Tre raser som härstammar från den uråldriga ras som först var mänsklighetens väktare. Med egna, unika förmågor som Sentinels använder i kriget mot sin eviga fiende; Synestryn.

1. Burning Alive
2. Finding the Lost
3. Running Scared
3,5. On the Hunt
4. Living Nightmare
5. Blood Hunt
5,5. Bound by Vengeance
6. Dying Wish
7 Falling Blind
8. Willing Sacrifice
9. Binding Ties
10. The Secret She Keeps
11. Blood Bond
12. Saving Daylight

Böcker