My Lady Faye

My Lady Faye utspelar sig i England strax efter inbördeskriget mot kung John (1215–1217). Faye har alltid varit den lydiga dottern som gjort vad hennes far och konventionen för tiden begärt av henne. Därför hade hon hade inga invändningar när hon blev bortgift med baron Calder. Från att ha levt i en trygg, respektfull miljö hamnar hon i ett äktenskap där hon blir misshandlad både fysiskt och psykiskt. Hon får två söner hon gör allt för att skydda.

I drygt 10 år har riddar Gregory varit Fayes beskyddare och försökt skydda henne så gott han kunnat. Som riddare i baron Calders hushåll är han bunden till baronen men Gregory försöker ändå finnas för Faye. Det är Gregory som hjälper Faye när hon inte kan lämna sängen på grund av misshandeln. Det är Gregory som lär sönerna rida, det är Gregory som älskar dem som om de vore hans egna. Det är också Gregory som hjälper Faye att fly sitt äktenskap. Nu när Faye är trygg igen, hemma hos sin far, kan han följa sitt hjärta, följa Gud och bli munk. Men Gregorys hjärta är förrädiskt.

Baron Calder lyckat kidnappa sin arvinge och Faye tillsammans med Gregory ger sig av för att rädda sonen.

Många medeltida romance följer ett ganska likartat mönster vilket gör att My Lady Faye står ut. Hjältinnan, Faye, är en kvinna som vet sin plats och normalt inte kastar sig huvudstupa ut på äventyr. Så när hon bestämmer sig för att hon inte kan låta männen i hennes liv ha huvudansvaret för att rädda sonen är det intressant att följa med på hennes tankeresa. Det samma gäller för Gregory. Hans håg står till Gud och att bryta mot vad han ser som Guds vilja är svårt. Men han känner att han måste göra det här för att kunna få frid och bli munk.

Att stå vid ett vägskäl och inte klart och tydligt kunna se vilken väg man ska välja har nog alla människor ställts inför, därför kryper historien om Faye och Gregory nära inpå. Att boken överlag är väldigt välskriven gör inte saken sämre. Historien är kryddad med historiskt riktiga detaljer, småpratet mellan huvudpersonerna känns äkta och bådas kamp för att erkänna kärleken de känner inför varandra värmer mitt hjärta.
Boken är del 2 men även om vissa personer från bok 1 dyker upp står My Lady Faye stadigt på egna ben.

Maria, september 2021

Betyg

4

ISBN

9781616507459

Förlag

Lyrical Press

Utgivningsår

2015

Författare

Sarah Hegger

Bokserie

Sir Arthur's Legacy