Vid sidan av den värld vi lever i finns en värld fylld av demoner, fae, varulvar, vampyrer och allt där emellan. Författaren har en fantastisk förmåga att levandegöra sina huvudpersoner. Ofta i paranormala kärlekshistorier har varje bok en början och ett slut men historien bygger vidare på böckerna innan. Det gäller även Demonicaserien.

The Demonica Compendium
1. Pleasure Unbound
2. Desire Unchained
3. Passion Uleashed
3,5. Eternity Embraced
4. Ecstasy Unveiled
5. Sin Undone
5,7. Overkill: Snippets of Demonica Life
6. Eternal Rider
6,5. Vampire Fight Club
7. Immortal Rider
7,5 Apocalypse The Lords of Deliverence Compendium
8. Lethal Rider
9. Rouge Rider
10. Reaver
11. Azagoth
12. Revenant
13. Hades
13,5. Base Instincts
14. Z – Zhubaal
15. Razr
16. Hawkyn
17. Her Guardian Angel
17,5 Dining with Angels: Bits & Bites from the Demonica Universe
18. Cipher
19. Reaper

Böcker