Möt Emma Holly

Emma tycker sex skapar ett naturligt fokus på huvudpersonerna

I samband med att Fantastika fick ett recensionsexemplar av Emma Hollys bok Hidden Dragons, passade vi på att fråga henne några frågor. Lite längre ner hittar du hennes originalsvar.

Vem är Emma Holly

Emma Holly har skrivit över 30 böcker och har specialiserat sig på erotisk romantik, ofta med en bi-sexuell man i huvudrollen. Redan som liten visste Emma att hon ville skriva och hennes första bok, Menage, publicerades 1998. Förutom att skriva älskar Emma att läsa, långa dagdrömmande promenader och de tv-serier hon har som favorit för tillfället.

Efter att i många år blivit utgiven traditionellt via New York Publishers har Emma Holly blivit egen. Som sin egen chef får hon större delen av inkomsterna från att sälja böcker digitalt via sajter som Amazon.com och Smashwords.com. Emma säger: ”Att vara så självständig som jag är och ändå kunna försörja mig är väldigt tillfredsställande. Jag kan göra vad jag vill. Jag kan designa mina egna omslag. Jag kan skapa en bok från grunden via print-on-demandsajter som CreateSpace.com.” Att göra sina egna omslag är viktigt för Emma Holly. Hon säger skämtsamt att om omslaget blir bra, blir historien det också.

Emma Hollys böcker innehåller rätt mycket sex men sexscenerna är viktiga för att lära känna dynamiken mellan huvudpersonerna. Sex är en av de viktigaste drivkrafterna i människans historia och alla har en åsikt oavsett om sexet är bra eller dålig. Och detta, säger hon, skapar ett naturligt fokus i en historia.

Intervju

F: Kan du berätta lite kring Menage, den första boken du fick publicerad?
Emma: Menage var mitt första försök att skriva efter ett förlags specifika riktlinjer. Det var först efteråt jag fick reda på att jag hade vänt upp och ned på dom! Black Lace (ett brittiskt förlag som specialiserar sig på erotiska böcker av kvinnor, för kvinnor) hade aldrig tidigare köpt en amerikansk bok, inte heller en skriven i förstaperson. Men det var lika bra att jag inte visste. Jag kanske hade blivit för nervös för att skicka in boken.

F:Dina böcker om Yamademonerna har en stark Steampunk-känsla. Var det något du tänkte på när du skrev dem?
Emma: Det är en lyckoträff. Steampunk fanns inte som fenomen när jag skrev första boken, The Deamon´s Daughter. Mitt mål var att ge fantasivärlden en historisk, sen-viktoriansk grund som skulle ge läsaren en mer äkta känsla. Det glädjer mig om läsare som gillar Steampunk även gillar mina böcker om demonerna, men de är sin egen grej egentligen.

F:Var hittade du inspirationen till Resurrection, den magiska staden i Hiddenserien?
Emma: Ytterligare ett exempel på att jag ville hitta en verklig grund för den fantasy jag skrev. Jag älskar att läsa urban fantasy som Charlaine Harris’s Sookie Stackhouseserie (True Blood) men jag ville skapa en värld som var dold för den vanliga världen. Och jag är glad jag gjorde det. Det har varit så kul att skapa historier i Resurrection!

F:Kan du berätta något om ditt nästa projekt?
Emma: Mina läppar är förseglade för tillfället men så snart jag vet med säkerhet vad jag ska göra misstänker jag att jag kommer att meddela det via Facebook och twitter. Alla som är nyfikna kan följa mig här:

F: Tack för att du tog dig tid att besvara mina frågor och håll din gyllene penna vässad!

Intervju in English

Emma Holly has written over 30 books and has specialized in Erotic Romance sometimes with bi-sexual male heroes. Emma wanted to write from an early age and her first book, Ménage, was published 1998.
Favorite things to do, apart from writing, are reading, long daydreaming walks and the tv-show she fancies at the moment.
After many years of publishing traditionally through New York publishers, Emma Holly has gone ”indie.” Now her own boss, her main income comes from digital (ebook) sales on sites like Amazon.com and Smashwords.com. Emma says: ”To be as independent as I am and to be able to support myself is incredibly satisfying. Everything I want to do myself I can. I can design my own covers. I can even create a real book from scratch through a print-on-demand service like CreateSpace.” And to design covers is important to Emma Holly. She jokes that if the cover is good, she believes the story will be too.

Emma Holly´s books contain a lot of sex, but the sex scenes are an important part of getting to know the dynamic between the main characters. Sex is one of the biggest driving forces in human history and everyone has an opinion about it, good or bad. This, she believes, makes it a natural focus for a story.

Questions

F: Can you tell us a bit about Menage, the first book you published?
Emma: Menage was my first attempt to write a book to fit a specific publisher’s guidelines. I learned only later that I’d actually turned the guidelines upside down! Black Lace had never before bought an American or a novel in the first person point of view. It’s probably just as well I didn’t know. I might have gotten nervous about submitting!

F:Your series about the Yama demons has a Steampunk felling to them. Was it something you thought about?
Emma: That’s just a happy accident. Steampunk didn’t exist when I started writing The Demon’s Daughter, the first in the series. My goal was to give my fantasy world a historical, late Victorian underpinning so that it would feel realer to readers. I’m gratified if people who enjoy Steampunk also enjoy the demon world books, but they’re kind of their own thing.

F: Where did you find the inspiration to Resurrection, the magical city in your Hidden series?
Emma: This was another example of wanting to come up with a real world underpinning for my fantastical story. I love reading urban fantasies like Charlaine Harris’s Sookie Stackhouse series, but I wanted to create a setting that was hidden from the ordinary world. I’m glad I did. Resurrection has been a lot of fun for me to set stories in!

F: Can you tell us something about your next project?
Emma: Mum’s the word for now, but when I know for sure what I’m doing, I expect I’ll share the news on Facebook and twitter. People who are interested should feel feel to follow me there:

F: Thanks for taking the time to answer our questions and keep your golden pen sharp!

Maria juli 2013


Genreöversikt - Romance

30 december 2020

Möt Erin Quinn

30 december 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.