Red-Headed Stepchild

När grundvalarna börjar rämna, måste Sabrina bestämma sig för vem hon kan lita på. Sabrina är frukten av en förbjuden kärlek mellan vampyr och magiker. Sabrinas mamma levde inte länge efter hon fött Sabrina och henens far försvann. Därför har hon växt upp hos sin mormor som är överhuvud, Domina, över alla vampyrer och helt utan medkänsla om det inte gynnar henne själv. Sabrina blev från tidig ålder indoktrinerad till att förstå att alla andra raser är underlägsna vampyrerna och att högst på stegen står Domina. Sabrina försöker med alla medel tillfredsställa Domina. Hon blir den bästa lönnmördaren och hon ifrågasätter aldrig någon order från Domina. Inte förrän hon skickas att mörda sin vän och att infiltrera en sekt som hotar vampyrernas överhöghet.

Under resans gång träffar hon en magiker, Adam, som väcker både hennes begär och hennes empati för andra raser.
I början av boken var det lite trögt. Det var mycket som skulle förklaras och introduceras och jag hade lite svårt med att Sabrina inte ifrågasatte varför hon skulle mörda sin bästa vän.

Men ju längre jag höll ut, ju lättare flöt historien på och den blev bara bättre och bättre. Jag kände mer empati för Sabrina och när man lär sig om hennes bakgrund får man mer förståelse för hennes handlande.
För att vara en debutbok är den riktigt bra, storyn blir aldrig seg och man hänger med i alla svängar. För ibland blir det ganska tvära kast. Det som gör boken intressant är Sabrinas utveckling till en självständigt tänkande varelse. Hur hon till slut vågar bryta Dominas strängaste tabu och kontakta Hekatekonsiliet, magikerna, och börja utforska sin fars arv. Jag måste definitivt fortsätta läsa del två, om inte annat för att se om Sabrina och Adam får ihop det.

Maria, mars 2010