Seduced By Shadows

I kriget mellan det onda och det goda är det inte himlens krigare som slåss mot demoner utan människor besatta av ångerfulla demoner som håller ondskan stången.

Talya Ferris Archer är en enstöring till och med bland sina medkrigare. När en dröm förvarnar honom om att en ny ångerfull demon är redo att manifestera sig på jorden känner han sig kallad att undersöka. Han får en uppskakande överraskning när demonen väljer en kvinna. Det har inte hänt på många hundra år.

Sera Littlejohn är skadad efter en svår olycka som nästan krävde hennes liv. Demonen lockar Sera med att hela hennes trasiga kropp om bara hon låter den slå rot i henne. Att demonen kom till henne iklädd skepnaden av Ferris Archer, som Sera tror är en galning efter deras första möte, underlättar inte hennes inträde i det hemliga sällskap Archer tillhör och som nu Sera behöver tillhöra.
Det krävs ett blodigt möte med de onda demonerna för att få henne att öppna ögonen för möjligheten att människorna inte är ensamma på jorden.

Konceptet är intressant. Ångerfulla demoner fyller själsligt trasiga fighters som slåss mot onda demoner som bara är intresserade av att dominera världen.
Tyvärr tyckte jag att huvudkaraktärerna var lite väl fyrkantiga, de var arga mest hela tiden. Arga på varandra, på sig själva. Interaktionen mellan Sera och Archer var rätt bra, de var fysiskt attraherade av varandra men deras olika själsliga problem gjorde att de hade mycket att bearbeta innan de kunde mötas.

Maria, oktober 2009